Vozidla na zemní plyn (CNG) jsou stejně bezpečná nebo dokonce bezpečnější než vozidla používající benzín nebo naftu. Je to dáno jak fyzikálními vlastnostmi zemního plynu, tak technologií výroby tlakových nádob a CNG systémů. Třída nebezpečnosti zemního plynu (CNG): IV. (benzín a LPG má třídu nebezpečnosti I., nafta je třídy III.) Jedno z největších nebezpečí, které na provozovatele vozidel na CNG podle našich zkušeností číhá, není paradoxně při vlastním provozu vozidla, ale při doplňování CNG. Naše společnost od začátku roku 2020 již eviduje 7 případů, kdy zákazník odjel od stojanu s plnící hadicí připojenou k vozidlu.