CNG karty, jsou mezi řidiči využívající pro pohon svých vozidel CNG známé taktéž jako plynárenské karty. Jedná se o jednotný platební systém - Card Centrum, který funguje na všech stanicích společnosti ATM energy, a.s. a taktéž na většině plnících stanic CNG v ČR. 

Systém funguje velmi jednoduše a efektivně, majitel vozu po uzavření smlouvy s účastníkem platebního systému CNG Card Centrum obdrží kartu vedenou na registrační značku vozidla, unikátní PIN kód a praktické školení (cca 20 min). Podle dohody s vydavatelem karty lze úhrady za CNG realizovat buď převodem z účtu, či inkasním příkazem. V případě prodlení s platbou (zpravidla po předchozích výzvách k úhradě) je karta zablokována

Kartu CNG vydávají všechny společnosti, které jsou účastníky v rámci provozování platebního systému. Naše společnost primárně spolupracuje se společností Pražská plynárenská, a.s., (http://cng.ppas.cz ), ale o vydání karty je možné požádat společnosti jako jsou například: