Od 1. 1. 2020 došlo k navýšení daně ze zemního plynu ze 136,80 Kč na 264,80 Kč za 1MWh spalného tepla, což v přepočtu ceny z 1 MWh na 1 m3 činí navýšení ceny z 1,44 Kč/m3 na 2,80 Kč/m3. Pro spotřebitele, který využívá k pohonu svého motorového vozidla CNG jde o navýšení 1,93 Kč/kg. Další zvýšení zdanění CNG se minimálně do roku 2025 nechystá. Stát se totiž v rámci Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 zavázal v podpoře CNG i nadále pokračovat. „Z memoranda vyplývá, že od roku 2021 do roku 2025 je garantováno, že daň ze zemního plynu nepřekročí 3 koruny za metr krychlový CNG. K jejímu zvýšení stát může přistoupit pouze za daných podmínek ujednaných v memorandu (viz box níže – pozn. red.),“ vysvětluje Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru Českého plynárenského svazu.

Stát může jednorázově nebo opakovaně zvýšit sazbu daně ze zemního plynu nad 290 Kč/MWh spalného tepla (cca 3 Kč/m3) za následujících podmínek:

  1. spotřeba zemního plynu v dopravě přesáhne 600 mil. m3 za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  2. inkaso spotřební daně z minerálních olejů poklesne meziročně o více jak 2 mld. Kč,
  3. skutečný nebo očekávaný schodek státního rozpočtu za kalendářní rok přesáhne 1,5 % HDP,
  4. dojde k navýšení sazeb spotřební daně z bezolovnatého benzínu nebo motorové nafty nebo
  5. ČR nebude splňovat EU minimální sazby daně stanovené příslušnou směrnicí.

Zdroj: Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025.