Graf spotřeby CNG v České republice pro pohon motorových vozidel. 

(Zdroj: ČPS)